KAM NA VÝLET / Hvězdárny a planetária

Hvězdárna Vsetín.
Hvězdárna nabízí pozorování oblohy i pořady o astronomii
Hvězdárna Vsetín. 
Autor / zdroj foto: hvezdarna-vsetin.cz

Hvězdárna Vsetín / Vsetín

Vsetínská hvězdárna sice paří mezi menší zařízení tohoto typu, ale právě proto nabízí návštěvníkům mnohem neformálnější přístup k popularizaci astronomie, což na mnohé lidi působí daleko příjemněji. Pořádá také spoustu přednášek a pořadů. Hojně ji navštěvují také školy ze Vsetína a okolí.

Hvězdárna Vsetín je regionálním zařízením s místní působností na Vsetínsku a ve východní části současného Zlínského kraje. Její činnost je od počátků zaměřena na vzdělávání a popularizaci astronomie i jiných přírodních věd především mezi mládeží. Na hvězdárně jsou pořádány přednášky a besedy nejen pro veřejnost, ale především pro základní i střední školy celého regionu. Pro zájemce jsou zajišťována také astronomická pozorování denní i noční oblohy hvězdářskými dalekohledy. Jako poměrně malé zařízení může Hvězdárna Vsetín nabídnout návštěvníkům mnohem neformálnější přístup k popularizaci astronomie, než je obvyklý u velkých organizací tohoto typu. 

Nabídka hvězdárny
Večerní astronomická pozorování
Astronomická pozorování pro veřejnost se na vsetínské hvězdárně konají ve večerních hodinách za bezmračné oblohy, a to v úterý a v pátek v níže uvedených hodinách.

leden, prosinec 17.00 - 19.00
únor, listopad 18.00 - 20.00
březen, říjen 19.00 - 21.00
duben, září 20.30 - 22.30
květen, srpen 21.00 - 23.00
červen, červenec 22.00 - 23.30


V případě zájmu většího počtu návštěvníků (školní výlety, letní tábory, turistické zájezdy, …) je možné se s pracovníky telefonicky dohodnout na jiném libovolném termínu.

V letních měsících je možné po dohodě s organizátory letních příměstských táborů v okolí Vsetína zajistit astronomické pozorování přímo v místě konání tábora, kde jsou mnohdy lepší podmínky pro sledování hvězdné oblohy než přímo na Vsetíně. 

Pozorování Slunce a exkurze na hvězdárně
V pracovních dnech probíhají za příznivých podmínek od 9.00 do 15.00 pozorování Slunce a slunečních skvrn.

Ve stejnou dobu jsou pro veřejnost pořádány exkurze na hvězdárně – prohlídka kopule a přístrojového vybavení, či prohlídka meteorologické stanice v areálu hvězdárny. 

Pořady a přednášky
Pro školy i mimoškolská zařízení připravuje hvězdárna programy věnované Zemi, sluneční soustavě, vesmíru, optice, gravitaci, kosmonautice a dalším oborům:
- Astronomickou drobotinu si vychovává již od nejútlejšího věku. Pro nejmenší připravuje pohádkově – astronomické pořady v přednáškovém sále věnované souhvězdím, planetě Zemi a Slunci.
- Pro děti nižšího školního věku nabízí řadu programů věnovaných Zemi, počasí, sluneční soustavě, hvězdnému vesmíru atd.
- Dětí vyššího školního věku ve hvězdárně mohou shlédnout také řadu programů věnovaných sluneční soustavě, Slunci, optickým přístrojům či vesmíru.
- Programy pro střední školy jsou orientovány na gravitaci, optiku, vesmír či astrofyziku.

Všechny pořady lze na přání libovolně kombinovat či doplňovat o nejrůznější zajímavá témata dle přání jednotlivých tříd či skupin návštěvníků.

Hvězdárna dlouhodobě spolupracuje také se Speciálními školami ve Vsetíně. Má také zkušenosti s astronomickými programy uzpůsobenými pro děti s lehkým mentálním postižením – spolupracuje s Domovem pro děti s mentálním postižením ve Vsetíně.

Pro širokou veřejnost i zájmové skupiny (kluby důchodců a podobně) pořádá přednášky věnované především astronomii, ale i jiným přírodním vědám. 

Astronomické kroužky
Pro žáky 5. až 7. tříd respektive pro studenty středních škol hvězdárna nabízí zdarma možnost stát se členy jejích astronomických kroužků. Kroužky se scházejí jednou týdně na hvězdárně. Členové mají řadu dalších výhod: vstupné na všechny akce zdarma, možnost seznámení se s vybavením a jeho využívání za účelem rozvoje svých astronomických dovedností a další. 

Více informací najdete na webu www.hvezdarna-vsetin.cz.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.